A szövetkezetről

Tisztelt látogató!

Ismerje meg lakásszövetkezetünk történetét.

Lakásszövetkezetünk 1974. június 12. alakult "Rózsa Ferenc Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet" néven. Fennállásától 1976-ig társulás, majd 1976-tól önállóan látta el feladatát. Kezdetben a Zaranyi akótelepi irodában, majd 1980-tól a Nemzetőrsor 6-7.sz. alatt. A társulás megszűnésével a lakásszövetkezet feladatai gondnokság és bérkönyvelési feladatokkal is kibővültek.
1983-tól az akkori MESZÖV bázisszövetkezetnek jelölte ki, mind lakásépítés, mind pedig a közös gondnokság szempontjából, több kisebb létszámú lakásszövetkezetnek végezte a könyvelését. Felügyeleti szerve a Városi Tanács volt, majd a cégbíróság. Lakásszövetkezet alakulását, létrehozását indokolta az országos és városi iparosítási, városfejlesztési politika kapcsán az épülő ipartelepek munkaerő igénye, valamint az új munkahelyekhez közeli lakhatási igény kielégítése volt. Az épülő lakásokat hosszú lejáratú hitellel (vállalati hitellel) lehetett megvásárolni, amelyek állami beruházásból jöttek létre.
Az üzemeltetést és a házkezelést az állam a lakásszövetkezetekre bízta. A törvényi szabályozásnak megfelelően a tartós használatba adott földterület 92-től, ill. 2004-től a tagi közös tulajdon helyére a szövetkezeti tulajdon került. Ma is meghatározó szerepe van a lakásszövetkezeteknek. Jelenleg a lakásszövetkezethez 37 szövetkezeti ház és 326 önálló tömbgarázs tartozik. 2011. évben névváltozással Rózsa Lakásszövetkezetként a Nemzetőrsor 5. szám alatt működik.

Bíró Jánosné
elnök